Pratite nas

Obiteljska kuća G

Zgrada će biti sastavljena od dva obujma, višeg s jednostrešnim kosim krovom i nižim s ravnim neprohodnim krovom. Dva obujma će biti povezana ravnim krovom, nadstrešnicom koja služi kao natkriveni ulaz i natkriveno parkirališno mjesto. Glavni dnevni prostor zgrade – dnevni boravak dvostruke visine – orijentiran je na jugozapad sa staklenom stijenom u punoj visini pročelja. Kako bi se smanjio utjecaj insolacije, zgrada će na jugozapadnom pročelju imati strehu koja omogućuje hlad u ljetnim mjesecima. Zgrada će se graditi kao kombinacija armirano-betonske i drvene konstrukcije i ti će se materijali izraziti i na pročeljima. Krovište će biti drveno jednostrešno završno pokriveno trapeznim limom. Pročelja će biti oblikovana u nekoliko tekstura i boja; većina pročelja će biti izvedena kao ventilirana fasada sa drvenom završnom oblogom, a sjeverozapadno pročelje će se izvesti sa završnom oblogom vidljivim betonom, izvedeno u potpunosti bez otvora. Otvori će biti izvedeni kao ostakljena PVC stolarija. Okoliš zgrade će se hortikulturno urediti autohtonim zelenilom i zajedno sa stambenom zgradom činiti skladnu cjelinu te doprinijeti ukupnoj kvaliteti stambene izgradnje tog dijela grada.

INVESTITOR

privatno

LOKACIJA

Sveta Nedelja

STATUS

u izgradnji

GODINA

2021.