Pratite nas

 

Naziv projekta:

Poboljšanje konkurentnosti poduzeća CIGLA arhitektura ulaganjem u suvremena tehnološka rješenja za projektiranje

Ukupna vrijednost projekta: 155.750,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 83.687,50 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća, koja će se temeljiti na visokoj razini spektra kvalitete projekata iz portfelja arhitektonskih djelatnosti kao i brzini izvođenja naručenih projekata, a koja će rezultirati povećanjem obujma poslovanja i rastu prihoda od prodaje.

Konkurentska poduzeća koja u svoje radne procese implementiraju suvremena softverska rješenje time osiguravaju komparativnu prednost nad poduzećem CIGLA arhitektura.

Iako stručna i agilna, tvrtka nije u potpunosti opremljena kapacitetima za samostalnu izradu potpunog arhitektonskog rješenja koje je moguće vizualizirati i prezentirati klijentu na nivou sofisticiranih rješenja na tržištu, pa za to mora angažirati druge suradnike. Za realizaciju projekta, potrebno je provesti: 1. nabavu novog računala s operativnim sustavom i svim potrebnim programskim rješenjima za obavljanje arhitektonske djelatnosti: nabava softvera za 3D projektiranje i vizualizaciju projekata, softvera za pregled i čitanje, te uredsku obradu teksta, tablica, te grafike i izradu prezentacija, te nabava prijenosnog računala, stolnog računala s perifernom opremom, velikoformatnog plotera i opreme za izradu fotodokumentacije izvedenih projekata nužno s mogućnošću izravnog povezivanja s računalom putem USB kanala za prijenos; 2. osposobljavanje jednog ovlaštenog inženjera arhitekture za korištenje nabavljenih softverskih rješenja

Poslovni procesi kojima će se doprinijeti realizacijom ovog projekta su upravljanje ljudskim potencijalima, logistika, marketing, nabava, prodaja, upravljanjem rizicima te izrada arhitektonskih projekata. Dosadašnji radni procesi zahtijevali su mnogo vremena za izradu projekta jer su zahtijevali ručnu izradu dijela dokumentacije, čestu dodatnu komunikacijom i usuglašavanje s drugim sudionicima procesa izrade projektne dokumentacije zbog nemogućnosti otvaranja ispravnog prikaza i rada sa svim tipovima datoteka koje se koriste u inženjerskom sektoru, a što sve posljedično negativno utječe na samu cijenu projekta, a samim time i na konkurentnost poduzeća. Ulaganjem u softverska rješenja za 3D projektiranje i vizualizaciju s bržim performansama i predefiniranim alatima u redovnim poslovima arhitektonskog projektiranja, skraćuje se vrijeme potrebno za uredsku obradu podataka i izradu tehničkih crteža i elaborata, osigurava se da u svim razmjenama projekata i tehničkih crteža s drugim inženjerskim strukama softver uvijek podržava dobivenu datoteku, a povećava se i raspoloživo radno vrijeme djelatnika za izvršavanje novih poslova. Ulaganjem u velikoformatni ploter za ispis i finalizaciju usluge projektiranja ubrzava se proces ispisa i isporuke naručenih projekata te se smanjuje potreba za vanjski uslugama ispisa velikih formata čime se smanjuju i troškovi vanjskih usluga. Realizacijom ovog projekta se sveukupno ubrzava iteracija između procesa projektiranja i zahtjeva klijenata, čime se pozitivno utječe i na cijenu usluga, na obostrano zadovoljstvo.

Bržim obavljanjem dosadašnjih sastavnica projekta, ostaje vremena za uvođenje dodatnih elemenata kao što je 3D vizualizacija naručenih usluga izrađenih pomoću novih softvera koji se nabavljaju projektom. Novoimplementirana IKT tehnologija omogućiti će otvaranje novih segmenata posla, ali i prihvaćanje poslova s izrazito kratkim rokovima. Time bi se ostvarila veća protočnost projekata i brže širenje kruga poznanstava i preporuka na temelju zadovoljnog klijenta i visoke kvalitete pružene usluge. Za upravljanje projektom zadužena je vanjska konzultantska tvrtka TEMPO savjetovanje.

Rezultati:

– Nabavljeno:

  • Ploter-velikoformatni pisač
  • Prijenosno računalo
  • Računalni program za projektiranje potpomognuto računalom
  • Računalni program za rad s PDF datotekama
  • Stolno računalo

– provedena obuka djelatnika za rad s novim specijaliziranim softverom

 

 

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019. godine do 02.06.2021. godine

Kontakt osoba: Katarina Lisjak, mag. pol., univ. spec. pol.

e-mail: info@temposavjetovanje.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost Korisnika.

www.strukturnifondovi.hr